Home » 2012

SKÁSKEGG Á VHS + CD

Saturday, February 25th, at 16:00 the exhibition SKÁSKEGG Á VHS + CD opens at Skaftfell.

The exhibition is the conclusion of a two-week workshop, lead by Björn Roth, at Skaftfell, in collaboration with the Icelandic Art Academy, the Dieter Roth Academy and the Technical Museum of East Iceland

The art students involved are: Ásgrímur Þórhallsson, Ásta Fanney Sigurðardóttir, Claudia Hausfeld, Dóra Hrund Gísladóttir, Erik Hirt, Gintare Maciulskyté, Gunnar Jónsson, Halla Þórlaug Óskarsdóttir, Katla Stefánsdóttir, Katrín Erna Gunnarsdóttir, Sigmann Þórðarson, Sigurður Þórir Ámundason, Steinunn Lilja Emilsdóttir & Viktor Pétur Hannesson

Curator: Björn Roth.

The exhibition runs until May 6, 2012.

Skaftfell´s opening hours:

Tuesday-Friday 13:00 – 16:00
Friday-Saturday 17:00 – 22:00
And by appointment.

SKÁSKEGG Á VHS + CD

Laugardaginn 25. febrúar kl. 16 opnar  SKÁSKEGG Á VHS + CD

Sýningin er afrakstur tveggja vikna námskeiðs, undir leiðsögn Björns Roth, sem haldið er á Skaftfelli í samstarfi við Listaháskóla Íslands, Dieter Roth Akademíuna og Tækniminjasafn Austurlands

Myndlistanemendur Listaháskóla Íslands:

Ásgrímur Þórhallsson
Ásta Fanney Sigurðardóttir
Claudia Hausfeld
Dóra Hrund Gísladóttir
Erik Hirt
Gintare Maciulskyté
Gunnar Jónsson
Halla Þórlaug Óskarsdóttir
Katla Stefánsdóttir
Katrín Erna Gunnarsdóttir
Sigmann Þórðarson
Sigurður Þórir Ámundason
Steinunn Lilja Emilsdóttir
Viktor Pétur Hannesson

Sýningarstjóri er Björn Roth.

Sýningin stendur til 6. maí 2012.

Skaftfell er opið þriðjudaga til föstudaga frá 13:00 – 16:00 og 17:00-22:00, laugardaga frá kl. 17:00 – 22:00 og eftir samkomulagi.